Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
Efekt kształcenia:
student potrafi opisać i ocenić działanie, zweryfikować błędy projektowe i eksploatacyjne oraz wybrać najlepsze rozwiązania w zakresie systemów wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U10
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • MBM2A_U12
    potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi