Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Spalanie, wymiana ciepła
Efekt kształcenia:
Student dysponuje wiedzą na temat sposobów wymiany ciepła dla ustalonego i nieustalonego przepływu czynnika oraz zastosowania tych procesów w urządzeniach technicznych
Powiązania z KEU:
  • MBM1A_W07
    ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki i elektroniki i automatyki jako dyscyplin inżynierskich powiązanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania