Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Spalanie, wymiana ciepła
Efekt kształcenia:
Student umie przeprowadzić obliczenia projektowe wymiennika ciepła dla różnych rodzajów przepływu masy i ciepła wraz z doborem materiałów do konstrukcji wymiennika
Powiązania z KEU:
  • MBM1A_U16
    potrafi stosować termodynamikę do opisu zjawisk fizycznych i modelowania matematycznego wymiany ciepła i masy oraz spalania w procesach technologicznych