Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Spalanie, wymiana ciepła
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe typy stosowanych w przemyśle i energetyce urządzeń do wymiany ciepła oraz zasady ich doboru
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W17
    posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych
  • MBM2A_W09
    ma wiedzę na temat współczesnych materiałów inżynierskich, kształtowanie ich struktury i własności, zasad doboru materiałów inżynierskich i ich zastosowanie jako elementów maszyn i narządzi