Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Spalanie, wymiana ciepła
Efekt kształcenia:
Student potrafi obliczyć podstawowe parametry wymiany ciepła dla różnych warunków przepływu czynników
Powiązania z KEU:
  • MBM1A_U16
    potrafi stosować termodynamikę do opisu zjawisk fizycznych i modelowania matematycznego wymiany ciepła i masy oraz spalania w procesach technologicznych