Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Seminarium dyplomowe mgr + udział w badaniach
Efekt kształcenia:
Ma świadomość istoty własności intelektualnej i prawa patentowego podczas pisania pracy dyplomowej
Powiązania z KEU:
  • IKS2A_K02
    Przestrzega zasad etyki zawodowej, jest gotów do ich propagowania w otoczeniu branżowym i społecznym; podejmuje działania zawodowe w sposób przedsiębiorczy i kreatywny z uwzględnieniem interesu publicznego, uwarunkowań środowiskowych, społecznych i kulturowych, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.