Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Elektronika z elektrotechniką
Efekt kształcenia:
Umie przeprowadzić analizę prostego obwodu elektrycznego. Umie sformułować matematyczne równania obwodu elektrycznego i zinterpretować otrzymane rozwiązania.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U11
    potrafi formułować i rozwiązywać zadania inżynierskie stosując metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne, jak również innych w wynuku samodzielnie poszerzanej wiedzy