Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Elektrotechnika z elektroniką
Efekt kształcenia:
Wie, jaki jest związek pomiędzy fizyką a elektrotechniką, elektroniką i współczesną techniką.
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_W01
    zna i rozumie w stopniu zaawansowanym prawa i zagadnienia z zakresu chemii, fizyki i matematyki, niezbędne do właściwego zrozumienia podstawowych zjawisk, praw i procesów istotnych z punktu widzenia inżynierii chemicznej
  • IMT1A_W01
    Ma wiedzę z zakresu nauk podstawowych (matematyki, fizyki oraz chemii) niezbędną do opisu właściwości fizykochemicznych materiałów oraz do zrozumienia zjawisk występujących w materiałach przy ich wytwarzaniu i użytkowaniu.