Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Elektronika z elektrotechniką
Efekt kształcenia:
Potrafi wykonać podstawowe pomiary i obserwacje sygnałów w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych.
Powiązania z KEU:
 • CHB1A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac, zapewniający dotrzymanie terminów oraz podnosić swoje kompetencje zawodowe
 • CHB1A_U07
  potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, zestawić stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych posługując się sprzętem komputerowym i odpowiednimi programami oraz wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski
 • CHB1A_U10
  stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
 • CHB1A_U11
  potrafi formułować i rozwiązywać zadania inżynierskie stosując metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne, jak również innych w wynuku samodzielnie poszerzanej wiedzy