Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Elektronika z elektrotechniką
Efekt kształcenia:
Potrafi opracować wyniki pomiarów oraz sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych pomiarów, badań i obserwacji.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U03
    potrafi opracować w języku polskim i języku angielskim udokumentowane opracowanie problemów z zakresu chemii budowlanej, opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego oraz przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą uzyskanym wynikom