Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Elektronika z elektrotechniką
Efekt kształcenia:
Potrafi pracować zarówno indywidualnie jak i w zespole realizując swoją część zadania.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_K01
    ma świadomość potrzeby dokształcania i udoskonalania w zakresie wykonywanego zawodu inżyniera; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadań; ma doświadczenie w pracy w grupie i podejmowaniu różnych ról