Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Elektrotechnika z elektroniką
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę w zakresie podstaw elektrotechniki i elektroniki, niezbędną do opisu i analizy nieskomplikowanych układów elektrycznych.
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_W01
    zna i rozumie w stopniu zaawansowanym prawa i zagadnienia z zakresu chemii, fizyki i matematyki, niezbędne do właściwego zrozumienia podstawowych zjawisk, praw i procesów istotnych z punktu widzenia inżynierii chemicznej
  • IMT1A_W02
    Ma wiedzę z zakresu obsługi komputerów, podstaw programowania i technik wyszukiwania informacji oraz zna metody obliczeniowe i rozumie zasady grafiki i projektowania inżynierskiego wraz z doborem materiałów, które są niezbędne do tworzenia dokumentacji technicznej.