Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Elektrotechnika z elektroniką
Efekt kształcenia:
Potrafi opracować wyniki pomiarów oraz sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych pomiarów, badań i obserwacji.
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_U07
    potrafi pracować samodzielnie i w zespole
  • TCH1A_U08
    potrafi planować i realizować samouczenie się przez całe życie w oparciu o literaturę fachową oraz źródła internetowe, rozumie zasady ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego
  • IMT1A_U03
    Potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe, pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne.