Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Elektrotechnika z elektroniką
Efekt kształcenia:
Potrafi pracować zarówno indywidualnie jak i w zespole realizując swoją część zadania.
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_K01
    jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
  • IMT1A_K02
    Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.