Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Religia jako element kultury. Aspekty lokalne i globalne
Efekt kształcenia:
Kurs daje wiedzę na temat zróznicowanych form obecności motywów religijnych kulturze, głównie współczesnej.
Powiązania z KEU:
 • KLT2A_W07
  Wszechstronnie zna główne kierunki rozwoju kulturoznawstwa
 • KLT2A_W12
  Posiada poszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, oraz o istotnych elementach tych struktur i instytucji w kontekście zasad tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.
 • KLT2A_W18
  Posiada zaawansowaną wiedzę o poznawczej, komunikacyjnej, kulturotwórczej i społecznej roli języka.
 • KLT2A_W22
  Zna gruntownie terminy związane z medioznawstwem i naukami o komunikowaniu, ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji systemów medialnych i instytucji okołomedialnych.