Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Religia jako element kultury. Aspekty lokalne i globalne
Efekt kształcenia:
Podczas kursu staramy się wyrobić wśród uczestników umiejętność analizy i interpretacji dzieł kultury ze szczególnym uwzględnieniem aspektu wizualnego.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U05
    Poprawnie stosuje poznaną rozszerzoną terminologię kulturoznawczą.
  • KLT2A_U11
    Weryfikuje uogólnienia w świetle dostępnych świadectw empirycznych na poziomie rozszerzonym.
  • KLT2A_U23
    Rozumie w pełni istotę społeczeństwa informacyjnego i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego pod wpływem nowoczesnej technologii.