Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Religia jako element kultury. Aspekty lokalne i globalne
Efekt kształcenia:
Uczestnicy kursu pracują nad umiejętnością interpretowania różnych form obecności religii i duchowości w kulturze wizualnej.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U11
    Weryfikuje uogólnienia w świetle dostępnych świadectw empirycznych na poziomie rozszerzonym.
  • KLT2A_U20
    Rozumie w pełni odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur.