Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Religia jako element kultury. Aspekty lokalne i globalne
Efekt kształcenia:
Rozwój postawy krytycznej i tolerancyjnej wobec różnych przejawów tak życia religijnego jak i pozareligijnej duchowości.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_K07
    Wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym i samodzielnie inicjuje działania na o charakterze publicznym i społecznym.