Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Chemia analityczna narkotyków i związków biologicznie aktywnych
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania układu nerwowego oraz wpływu substancji psychoaktywnych
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_W02
    Absolwent pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury, mikrostruktury, właściwości surowców, półproduktów, gotowych materiałów i odpadów przemysłowych oraz zna i rozumie w pogłębiony sposób zasady związane z doborem materiałów stosowanych w budowie aparatury i instalacji chemicznych, a także z dokumentacją techniczną i eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych