Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Chemia analityczna narkotyków i związków biologicznie aktywnych
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę z zakresu analizy substancji psychoaktywnych i związków biologicznie aktywnych
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_W03
    Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób procesy zachodzące w urządzeniach i systemach technicznych