Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Chemia analityczna narkotyków i związków biologicznie aktywnych
Efekt kształcenia:
Potrafi zastosować odpowiednią technikę analityczną i zinterpretować uzyskane wyniki
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_U04
    Absolwent potrafi zaprojektować aparaturę chemiczną lub proces technologiczny z wykorzystaniem technik analitycznych i przybliżonych, zgodnie z metodologią BAT