Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy pomiarowe
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie pojęcia z zakresu funkcjonowania systemów pomiarowych i tworzenia rozbudowanych systemów pomiarowych.
Powiązania z KEU:
  • AIR2A_W02
    Ma pogłębioną wiedzę na temat złożonych systemów pomiarowych w tym: - zna metody kondycjonowania sygnałów, - zna metody synchronizacji wielokanałowych systemów pomiarowych, - zna metody pomiaru sygnałów biomedycznych, - zna sposób działania nowoczesnych przetworników pomiarowych, - zna zaawansowane optyczne układy pomiarowe.