Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Systemy pomiarowe
Efekt kształcenia:
Umie zestawić elementy składowe toru pomiarowego. Ma wiedzę niezbędną do oprogramowania wielotorowych systemów pomiarowych.
Powiązania z KEU:
  • AIR2A_U03
    Potrafi zaprojektować wielokanałowy, złożonych system pomiarowy. Potrafi zaprojektować i skalibrować tor pomiarowy. Potrafi zaprojektować zsynchronizowany, wielokanałowy system pomiarowy. Potrafi zaprojektować tor do pomiarów sygnałów biomedycznych. Potrafi zaprojektować optyczne układy pomiarowe.