Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy ekonomii
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę o ekonomii jako nauce społecznej oraz o relacjach między ekonomią a socjologią.
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_W02
    Ma podstawową wiedzę o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach między nimi (ekonomia, psychologia, demografia filozofia, historia, logika, politologia, antropologia).