Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy ekonomii
Efekt kształcenia:
Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu podstaw ekonomii. Potrafi zastosować, na postawie krytycznej analizy przydatności, właściwe teorie, koncepcje i pojęcia do analizy zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w Polsce. Potrafi ocenić jakość i rzetelność przekazów medialnych dotyczących zjawisk i procesów gospodarczych.
Powiązania z KEU:
 • SOC1A_U01
  Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych.
 • SOC1A_U03
  Potrafi wykorzystać teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych.
 • SOC1A_U07
  Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do analizy przemian zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym względem przemian globalizacyjnych i potrafi w debacie oceniać inne stanowiska.
 • SOC1A_U10
  Potrafi oceniać jakość i rzetelność przekazów medialnych oraz potrafi sam tworzyć komunikaty dla różnych typów mediów.