Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Podstawy ekonomii
Efekt kształcenia:
Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie analizy wybranego zjawiska lub procesu gospodarczego.
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_K04
    Podziela etyczne założenia prowadzenia badań socjologicznych i rzetelność publikacji ich efektów oraz przestrzega zasad etyki zawodowej i dba o jej przestrzeganie w miejscu pracy.