Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Podstawy ekonomii
Efekt kształcenia:
Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych gospodarczych.
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_K08
    Potrafi świadomie i odpowiedzialnie uczestniczyć w rzeczywistości wirtualnej.