Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ochrona środowiska w technologii chemicznej
Efekt kształcenia:
Zna kierunki i technologie neutralizacji i gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych.
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_W01
    Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia szeroko pojętej chemii, z zakresu surowców i materiałów, fizykochemii procesów ich wytwarzania i użytkowania, jak również odpadów przemysłowych oraz ich wykorzystania w ochronie środowiska