Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Ochrona środowiska w technologii chemicznej
Efekt kształcenia:
Rozumie znaczącą rolę chemii w rozwiązywaniu zagadnień związanych z ochroną środowiska.
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_K01
    Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych