Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologia materiałów wiążących
Efekt kształcenia:
ma wiedzę z zakresu technologii spoiw
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_W01
    Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia szeroko pojętej chemii, z zakresu surowców i materiałów, fizykochemii procesów ich wytwarzania i użytkowania, jak również odpadów przemysłowych oraz ich wykorzystania w ochronie środowiska