Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technologia materiałów wiążących
Efekt kształcenia:
potrafi wytworzyć spoiwa o okreslonych parametrach użytkowych
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_U05
    Absolwent potrafi zaprojektować i wykonać zestawy do procesów technologicznych używając odpowiednich technik, metod i materiałów