Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Termodynamika techniczna
Efekt kształcenia:
Student rozumie koncepcje i modele termodynamiki i potrafi wskazać przykłady ich zastosowań w opisie procesów w technice i zjawisk zachodzących w przyrodzie.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_W07
    ma podstawową wiedzę w zakresie termodynamiki technicznej, w szczególności rozumienia zależności termodynamicznych oraz opisu zjawisk fizycznych i modelowania matematycznego wymiany ciepła w procesach technologicznych.