Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Termodynamika techniczna
Efekt kształcenia:
Student rozumie znaczenie pierwszej zasady termodynamiki jako zasady zachowania masy i energii oraz potrafi wykorzystać tę zasadę w opisie procesów termodynamicznych.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_W07
    ma podstawową wiedzę w zakresie termodynamiki technicznej, w szczególności rozumienia zależności termodynamicznych oraz opisu zjawisk fizycznych i modelowania matematycznego wymiany ciepła w procesach technologicznych.