Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Termodynamika techniczna
Efekt kształcenia:
Student rozumie koncepcję entropii i problem jakości energii oraz potrafi je omówić na wybranych przykładach z techniki.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_W07
    ma podstawową wiedzę w zakresie termodynamiki technicznej, w szczególności rozumienia zależności termodynamicznych oraz opisu zjawisk fizycznych i modelowania matematycznego wymiany ciepła w procesach technologicznych.