Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Termodynamika techniczna
Efekt kształcenia:
Student potrafi stosować parametry i funkcje stanu w opisie układu termodynamicznego. Zna jednostki, w których wyrażane są te wielkości.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U05
    potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczno-fizyczne do opisu i wyjaśniania zjawisk i procesów chemicznych