Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Termodynamika techniczna
Efekt kształcenia:
Student zna matematyczne podstawy modelowania przepływu ciepła i masy oraz potrafi je wykorzystać w rozwiązywaniu prostych problemów technicznych. Potrafi dokonać bilansu masy i energii w układach różnego typu.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U05
    potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczno-fizyczne do opisu i wyjaśniania zjawisk i procesów chemicznych