Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Optoelektronika i fotonika
Efekt kształcenia:
potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów potrafi zaprojektować łącze optyczne
Powiązania z KEU:
 • ETP1A_U03
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów;
 • ETP1A_U13
  potrafi projektować proste układy i systemy elektroniczne, a także systemy transmisji danych: kablowe, optyczne i bezprzewodowe, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi, korzystając z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów, potrafi zaprojektować obwody drukowane, układy analogowe oraz cyfrowe (także w wersji scalonej) korzystając ze specjalizowanego oprogramowania;
 • ETE1A_U03
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów;
 • ETE1A_U13
  potrafi projektować proste układy i systemy elektroniczne, a także systemy transmisji danych: kablowe, optyczne i bezprzewodowe, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi, korzystając z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów, potrafi zaprojektować obwody drukowane, układy analogowe oraz cyfrowe (także w wersji scalonej) korzystając ze specjalizowanego oprogramowania;