Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologia szkła i powłok amorficznych
Efekt kształcenia:
student ma poszerzonę wiedzę o surowcach wykorzystywanych w technologii mszkła w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_W01
    Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia szeroko pojętej chemii, z zakresu surowców i materiałów, fizykochemii procesów ich wytwarzania i użytkowania, jak również odpadów przemysłowych oraz ich wykorzystania w ochronie środowiska