Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Projektowanie w systemie CAD Catia 5
Efekt kształcenia:
Wiedza na temat sposobu wykorzystania nowoczesnej grafiki komputerowej we współczesnych systemach CAD na przykładzie Catia 5.
Powiązania z KEU:
  • INF2A_W07
    orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych osiągnięciach i trendach rozwojowych informatyki i dziedzin pokrewnych oraz ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej