Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Projektowanie w systemie CAD Catia 5
Efekt kształcenia:
Umiejętność używania systemu CAD Catia 5 nauczona przez „senior designer” z przemysłu.
Powiązania z KEU:
  • INF2A_U03
    potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi, w szczególności potrafi opracować specyfikację projektową złożonego oprogramowania, z uwzględnieniem aspektów prawnych oraz innych aspektów pozatechnicznych, z uwzględnieniem norm i standardów, zaprojektować oprogramowanie adekwatnie do specyfikacji wymagań, opracować szczegółową dokumentację wyników, a także przygotować i i przedstawić prezentację oraz przeprowadzić dyskusję wyników