Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Programowanie Nieliniowe
Efekt kształcenia:
Potrafi skonstruować ciąg funkcji kar i wykorzystać go do rozwiązania zadania z ograniczeniami
Powiązania z KEU:
  • MAT1A_W04
    zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki
  • MAT1A_U11
    potrafi interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne, ujęte w postaci wzorów, tabel, wykresów, schematów i stosować je w zagadnieniach praktycznych
  • MAT1A_U12
    umie wykorzystać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji jednej i wielu zmiennych w zagadnieniach związanych z optymalizacją, poszukiwaniem ekstremów lokalnych i globalnych oraz badaniem przebiegu funkcji, podając precyzyjne i ścisłe uzasadnienia poprawności swoich rozumowań