Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Programowanie Nieliniowe
Efekt kształcenia:
Umie pracować w zespole nad rozwiązaniami problemu
Powiązania z KEU:
  • MAT1A_K03
    potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter
  • MAT2A_K03
    potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter
  • MAT2A_K05
    rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej