Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
MSc thesis seminar
Efekt kształcenia:
Student knows Basic methods, techniques and tools needed to solve complex geological problems.
Powiązania z KEU:
  • GES2A_W09
    zna metody, techniki i systemy wykorzystywane w rozwiązywaniu złożonych zadań z obszaru geologii stosowanej oraz podstawowe procesy występujące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w tym obszarze