Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
MSc thesis seminar
Efekt kształcenia:
Student is able to prepare and present a presentation about his/her MSc project.
Powiązania z KEU:
  • GES2A_U10
    potrafi przygotować i przedstawić prezentację zawierająca wyniki zadania projektowego lub tezy wynikłe z wykonanej pracy badawczej oraz brać udział w dyskusji, a także prowadzić dyskusję dotyczącą wyników prac innych osób
  • GES2A_U11
    potrafi posługiwać się językiem obcym w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  • GES2A_U12
    potrafi posługiwać się językiem obcym w porozumiewaniu się w sprawach zawodowych, czytaniu literatury fachowej z obszaru geologii stosowanej, a także przygotowaniu i wygłoszeniu prezentacji na temat wykonanego zadania projektowego lub badawczego z tego obszaru