Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
MSc thesis seminar
Efekt kształcenia:
Student is able to perform an analysis of collected data and observations.
Powiązania z KEU:
  • GES2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł z zachowaniem praw autorskich, przemysłowych i pokrewnych, integrować i interpretować uzyskane informacje oraz dokonywac ich krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie