Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologia materiałów kompozytowych
Efekt kształcenia:
Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą metod i specyfiki badań materiałów kompozytowych
Powiązania z KEU:
  • IMT1A_W04
    Ma wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych do określania mikrostruktury i własności materiałów inżynierskich.