Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologia materiałów kompozytowych
Efekt kształcenia:
Ma poszerzoną wiedzę dotycząca wpływu budowy fazowej na właściwości użytkowe kompozytów (zależności struktura i budowa - właściwości)
Powiązania z KEU:
  • IMT1A_W03
    Ma wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do opisu właściwości materiałów inżynierskich, zna metody ich projektowania i wytwarzania oraz rozumie zjawiska zachodzące w tych materiałach.