Dane EU modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologia materiałów kompozytowych
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę w zakresie projektowania, doboru komponentów i wzajemnych relacji między strukturą, mikorstruktura i właśąciwościami materiałów kompozytowych
Powiązania z KEU:
  • IMT1A_W03
    Ma wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do opisu właściwości materiałów inżynierskich, zna metody ich projektowania i wytwarzania oraz rozumie zjawiska zachodzące w tych materiałach.