Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Angielska terminologia techniczna
Efekt kształcenia:
posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_W06
    Absolwent zna metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w technologii chemicznej - ma podstawową wiedzę o metodach statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów, jak również posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej
  • IMT2A_W01
    Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie nauk podstawowych niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu, badaniu oraz eksploatacji materiałów inżynierskich
  • CER2A_W06
    Zna i rozumie w pogłębionym stopniu sposoby wykorzystania sprzętu komputerowego, specjalistycznego oprogramowania oraz metod analizy statystycznej w projektowaniu i modelowaniu procesów technologicznych i wyrobów cermicznych, a także zna techniczne słownictwo angielskie w dziedzinie technologii ceramiki i szkła oraz zarządzania produkcją.