Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Functional materials
Efekt kształcenia:
Student is able to use well-chosen methods and devices to measure the size of advanced materials./ Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar wielkości charakteryzujących zaawansowane materiały
Powiązania z KEU:
  • IMT2A_U04
    Potrafi optymalnie dobrać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadań typowych dla inżynierii materiałowej uwzględniających kryteria doboru materiału i procesu wytwórczego